2013-15 Sledování těkavých nízkomolekulárních organochlorovaných látek z přírodních a antropogenicky ovlivněných ekosystémů

Začátek: 
01.02.2013
Konec: 
31.12.2015
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
13-11101S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Sándor Tamás Forczek
Interní řešitel: 
řešitel