Laboratoř integrační strukturní biologie

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
Roman Pleskot
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje, Česká republika
E-mail: 
pleskotatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 407

V laboratoři se zaměřujeme na pochopení toho, jak provázaní jednotlivých biomolekul řídí základní procesy rostlinné buňky, jako je cytokineze, sekrece materiálu pro výstavbu buněčné stěny nebo příjem živin. K dosažení tohoto cíle používáme multidisciplinární strategii kombinující experimentální a výpočetní přístupy. Využíváme metody molekulární biologie, biochemie a nejmodernější mikroskopie. Kombinace experimentálních technik s výpočetními metodami (strukturální bioinformatika, molekulární dynamika) integrativním způsobem, nám umožňuje získat bezprecedentní detaily daného procesu, což následně vede k novým biologickým implikacím.

isb

Pracovníci: 

vedoucí skupiny

zástupce vedoucího laboratoře
odborný pracovník

odborný pracovník

postdoktorand

Výzkumné projekty: 
Publikace: 
Počet publikací: 56

2024

2023

2022