Laboratoř biologie pylu

Kontakty
Vedoucí skupiny: 
David Honys
Areál: 
Lysolaje
Adresa: 
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6 - Lysolaje
E-mail: 
davidatueb [dot] cas [dot] cz
Tel.: 
+420 225 106 450

Laboratoř biologie pylu Ústavu experimentální botaniky AVČR se zabývá studiem regulačních mechanismů uplatňujících se při kontrole genové exprese, a to ve třech skupinách a třech na úrovních:
    1) organizace a stability genomu
    2) regulace transkripce - během vývoje samčího gametofytu
    3) regulace translace a skladování mRNA - v pylu a pylových láčkách
Modelovými rostlinami našeho výzkumu jsou
    1) Huseníček thalův (Arabidopsis thaliana)
    2) Tabák viržinský (Nicotiana tabacum)
    3) Čepenka odstálá (Physcomitrella patens),
         většinou jejich gametofytická generace
Podrobné informace jsou na webových stránkách laboratoře

Pracovníci: 

vedoucí skupiny
vedoucí vědecký pracovník

zástupce vedoucího laboratoře
postdoktorand

vedoucí vědecký pracovník

vědecký pracovník

postdoktorand

Publikace: 
Počet publikací: 64

2021

2020

2019

2017