2010-12 Supramolekulární systémy v chemické biologii

Začátek: 
01.01.2010
Konec: 
01.01.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
OC10001
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Zdeněk Wimmer
Interní řešitel: 
řešitel