Studium vlivu humanizované glycosylace na akumulaci proteinů v semenech rostlin

Začátek: 
01.01.2015
Konec: 
31.12.2017
Kategorizace
Grantová agentura: 
GA ČR
Registrační číslo: 
501/15-10768S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Moravec
Interní řešitel: 
řešitel