Biochemical and Physicochemical Background of Mammalian Androgen Activity in Winter Wheat Exposed to Low Temperature.

Janeczko A., Biesaga-Kościelniak J., Dziurka M., Filek M., Hura K., Jurczyk B., Kula M., Oklestkova J., Novak O., Rudolphi-Skórska E., Skoczowski A.
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION : , 2017

Keywords:
Abstract:
DOI: 10.1007/s00344-017-9719-1
Fulltext:
IEB authors: Jana Oklešťková