Fotosyntéza známá neznámá. Další krůček v poznání regulace fotosyntézy.

Wilhelmová N.
VESMÍR 5: 266-268, 2014

Keywords:
Abstract:
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Naďa Wilhelmová