Identification of phospholipase D genes in Brassica napus and the transcriptional analysis after phytohormone treatment and pathogen infection

Janda M., Ježková L., Nováková M., Valentová O., Burketová L. and Šašek V.
BIOLOGIA PLANTARUM : , 2015

Keywords: Brassica napus, phospholipase D, salicylic acid, plant immunity
Abstract:
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Lenka Burketová, Martin Janda