Infrared spectroscopy-based metabolomic analysis of maize growing under different nitrogen nutrition.

Pavlík M., Pavlíková D., Vašíčková S.
PLANT, SOIL AND ENVIRONMENT 56(11): 533-540, 2010

Keywords:
Abstract:
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Milan Pavlík