Podřipsko 26.5.2010

Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010

Botanická exkurze dne 26.5.2010.
V našem Ústavu zkoumáme rostliny většinou v laboratoři. Ovšem jednou ročně se za nimi vypravíme do přírody. Každé jaro totiž pořádáme botanickou exkurzi.

Není v přímé souvislosti se zkoumanými objekty v laboratořích, spíše se jedná o akci, kterou bychom mohli současnou terminologií nazvat „team building“. Letos v květnu exkurzi vedli doc. Lubomír Hrouda a Mgr. Pavel Špryňar z Katedry botaniky Př.F. UK v Praze. Cesta vedla Podřipskem z vesničky Kleneč, přes posvátnou horu Říp do Roudnice nad Labem. Podívejte se, které zajímavé druhy rostlin jsme cestou potkali.