Podřipsko 26.5.2010

Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010Podřipsko 26.5.2010

Botanická exkurze dne 26.5.2010.
V našem Ústavu zkoumáme rostliny většinou v laboratoři. Ovšem jednou ročně se za nimi vypravíme do přírody. Každé jaro totiž pořádáme botanickou exkurzi.

Není v přímé souvislosti se zkoumanými objekty v laboratořích, spíše se jedná o akci, kterou bychom mohli současnou terminologií nazvat „team building“. Letos v květnu exkurzi vedli doc. Lubomír Hrouda a Mgr. Pavel Špryňar z Katedry botaniky Př.F. UK v Praze. Cesta vedla Podřipskem z vesničky Kleneč, přes posvátnou horu Říp do Roudnice nad Labem. Podívejte se, které zajímavé druhy rostlin jsme cestou potkali.