Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů

Start date: 
17.05.2017
End date: 
02.05.2020
Classification
Grant agency: 
MŠMT
Registration number: 
LTC17030
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Kateřina Eliášová
Internal investigator: 
is principal investigator