Přínos mikroskopie s vysokým rozlišením a analýzy obrazu ke studiu rostlinných in vitro kultur, zejména embryogenní kultury jehličnanů

Začátek: 
17.05.2017
Konec: 
02.05.2020
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LTC17030
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Kateřina Eliášová
Interní řešitel: 
řešitel