Vliv ozářenosti listu v průběhu ontogeneze na počet a velikost průduchů a epidermální difúzní vodivost

Solárová J., Pospíšilová J.
BIOLOGICKÉ LISTY 52: 207-223, 1987

Keywords: irradiance, leaf ontogeny, stomata number and size, epidermal conductance
Abstract:
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Jana Pospíšilová