Potraviny pro budoucnost měly i letos vlastní sekci na AFO

   

Filmovou projekci, vyhlášení ceny i přednášku nabídla sekce Potraviny pro budoucnost návštěvníkům mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů AFO, který se konal v Olomouci 24.–29. dubna 2018.

   

Ve středu 25. dubna 2018 jsme v sále Vlastivědného muzea Olomouc vyhlásili už podruhé film oceněný výzkumným programem AV ČR Potraviny pro budoucnost. Koordinátor programu prof. Jaroslav Doležel z Ústavu experimentální botaniky AV ČR považuje spolupráci s AFO za důležitou:

„Je to pro nás příležitost se setkat a úžasná možnost, jak upozornit na problematiku, jíž se v našem programu věnujeme. Díky tomu, že AFO má tak široký záběr, můžeme tuto problematiku představovat z různých úhlů pohledu, vysvětlovat ji návštěvníkům a diskutovat s nimi“.

Předpokládá se, že v roce 2050 bude na Zemi žít deset miliard lidí, což je o dvě miliardy více než nyní. Přitom přírodní zdroje se vyčerpávají, ubývá zemědělské půdy a mění se klima. Je tedy nejvyšší čas se právě teď zamyslet, co je možné udělat pro to, aby lidstvo v budoucnu nehladovělo. Zajištění potravinové bezpečnosti považujeme za zásadní pro další vývoj společnosti, a to jak v České republice, tak v mezinárodním kontextu. Cena je udělována za přínos k popularizaci tohoto tématu mezi nejširší veřejností.

   

Nejlepší film vyhlásil ředitel našeho ústavu doktor Martin Vágner. Foto: Jan Kolář.

   

Letos získal ocenění film o ekosystému lesa

Německý film Inteligentní stromy oslovil porotu svým tématem. Ukazuje vazby a propojenost stromů v lese, které jsou pro většinu diváků překvapením. Dozvídáme se, že stromy s námi mají společného více, než tušíme.

Lesník a úspěšný spisovatel Peter Wohlleben a vědkyně doktorka Suzanne Simard (z University of British Columbia v Kanadě) už několik desítek let sledují komunikaci stromů. Ve filmu ukazují, že stromy mají city, navazují přátelství, umí spolu komunikovat, dokonce tvoří rodiny a navzájem o sebe pečují. Film režírovali Julia Dordel a Guido Tölke a na festivalu se promítal v sobotu 28. dubna v Pevnosti poznání.

Oceněný film vyhlásil v sále Vlastivědného muzea doktor Martin Vágner, ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Autoři vítězného snímku bohužel nemohli do Olomouce přijet, proto cenu převzal ředitel festivalu AFO Jakub Ráliš, který ji autorům doručí.

   

Ředitel filmového festivalu AFO Jakub Ráliš. Foto: Jan Andreáš.

   

Skvělá přednáška o využití mikrořas

Řasy v sobě skrývají obrovský potenciál. Snadno se pěstují, mají skvělé výživové hodnoty a uplatnit se mohou i v průmyslu. Doktor Richard Lhotský z Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR připravil zajímavou přednášku o využití mikrořas, nazvanou Řasy na vidličce. Návštěvníci se dozvěděli, že mořské a sladkovodní řasy se objevují ve výživě lidí od nepaměti. V moderní historii se na mikroskopické řasy pohlíželo jako na záchranu hladovějícího světa a u některých pěstovaných druhů tomu tak do určité míry skutečně je.

Nejstarší písemné záznamy o řasách jako potravinách pocházejí z pacifického pobřeží Jižní Ameriky a zmiňují řasy z Dálného východu, kde jsou mořské chaluhy dodnes významnou součástí japonské a čínské kuchyně. Vikingové bojovali čerstvými chaluhami proti kurdějím při svých dlouhých plavbách severním Atlantikem, středověké básně zmiňují kaše z chaluh, podávané chudým v Irsku a Skotsku.

Dnešní potravinářský průmysl už tolik nevyužívá celou biomasu, mnohem významnější je poptávka po cenných látkách z mikrořas – antioxidantech, karotenoidech či mastných kyselinách, které se stávají součástí funkčních potravin a přidávají se i do krmiv pro hospodářská zvířata.

   

Letošní 53. ročník mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) trval šest dní a zaměřil se mimo jiné na závislosti lidstva na oceánech, internetu či alkoholu.

   

Text: Radoslava Kvasničková, úpravy Jan Kolář