Barvení cévních svazků

   

Cévnaté rostliny mají ve svém těle důmyslný systém „potrubí“, který rozvádí vodu, živiny a další látky ke všem buňkám. Funkci trubek zde plní takzvané cévní svazky.

Ty se nejčastěji skládají ze dvou částí. Dřevem proudí voda a rozpuštěné minerální látky především z kořenů do nadzemních orgánů. Lýko slouží hlavně k transportu cukrů a jiných organických sloučenin z míst jejich tvorby do míst, kde se spotřebovávají nebo ukládají.

V listech mnoha rostlin tvoří cévní svazky výraznou žilnatinu. U jiných rostlinných druhů jsou však o dost méně nápadné. Naštěstí si můžeme pomoci tím, že je obarvíme. Vezměte si tedy ze zahrádky nebo z ledničky nějaké listí a pusťte se do experimentování!

   

Vhodné pro: předškoláky, mladší i starší školní děti, studenty středních škol, dospělé

Obtížnost: nízká

Náklady: malé, řádově desítky korun

   

Návod na pokus si můžete stáhnout jako soubor ve formátu DOC nebo PDF.

   

   

Pokus velmi dobře funguje s listy kedlubny. Nahoře obarvená žilnatina v čepeli, dole obarvené cévní svazky v řapíku. Foto Jan Kolář.

   

   

Můžete použít i listy řapíkatého celeru (nahoře) nebo hlávkového salátu (dole). Foto Jan Kolář.