Rostlina na leden 2021: Smrk a sníh

Zima je v plném proudu, a tak není od věci se podívat, jak se horské jehličnany vyrovnávají s velkým množstvím sněhové nadílky. Rostlinou na tento měsíc jese stává smrk ztepilý (Picea abies).

Je to jediný druh smrku, který je u nás původní. Jedná se o stálezelený jehličnatý strom, který původně rostl v horách a postupně se pěstováním rozšířil i do nižších poloh. Jeho koruna je štíhle jehlancovitá, větve z ní vyrůstají v pravidelných přeslenech. Kořenový sytém je mělký, bez hlavního kořene, proto je smrk náchylný k vyvrácení například při vichřicích. Jedná se o rostlinu nahosemennou. Smrk se pěstuje i v zahradách a parcích jako okrasný strom. Dále se využívá jeho dřevo (např. papír, nábytek, hudební nástroje) a mladé stromky slouží jako oblíbený vánoční stromek. Dříve se také hojně používala smrková pryskyřice k léčbě respiračních potíží, hojení ran a vředů. Ale zpět k úvodu, na našich fotografiích si můžete prohlédnout smrky z Krušných hor (v okolí Cínovce). Jejich koruny jsou velmi úzké, aby z nich snadněji spadl při tání sníh a byly tak méně náchylné k poškození větví sněhem a mrazem. Naopak smrky z nižších poloh mívají zravidla korunu širší. Na třetí fotografii se můžete přesvědčit, že se smrkový lesík umí se sněhovou nadílkou vcelku dobře vyrovnat...