Browse images: Letem rostlinným světem

Analýza dědičné informace u křížence dvou trav – kostřavy rákosovité a jílku mnohokvětého. Genetická informace tohoto křížence je rozdělena do 28 chromozómů. Speciální metodou dokážeme zjistit, od kterého z rodičů jednotlivé chromozómy pocházejí. Červeně a zeleně jsou obarveny chromozómy z kostřavy, modře z jílku. Foto David Kopecký.
4750 visits View original image