Browse images: Letem rostlinným světem

Buněčné dělení v kořenech bobu. V jádře se nejdříve DNA (obarvena modře) sbalí do chromozómů (1). Ty se shromáždí v rovině dělení (2). Každý chromozóm se pak rozdělí na poloviny, které putují k opačným koncům buňky (3). Nakonec vzniknou jádra dceřiných buněk (4). Zeleně jsou označeny mikrotubuly – vlákna zajišťující „stěhování“ chromozómů. Bílkovina gama tubulin (červeně) je důležitá pro správné uspořádání sítě mikrotubulů. Foto Věra Cenklová.
5151 visits View original image