Browse images: Den otevřených dveří 2011: Dotkněte se vědy

Den otevřených dveří 2011 v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Pracoviště Praha–Karlovka. Foto Michal Procházka, Gymnázium V. B. Třebízského, Slaný.
4000 visits View original image