Browse images: Den otevřených dveří 2012: Energie vědy

Ústav experimentální botaniky AV ČR, pracoviště Olomouc - ulice Šlechtitelů. Foto Gabriela Hoferková.
2695 visits View original image