Browse images: Letem rostlinným světem

Takzvaný konfokální mikroskop dokáže pozoruhodné věci. Díky laserům a speciální optice například umí pořídit snímky objektu v různých rovinách – jako by jej pomyslně krájel na plátky. Počítač pak z těchto „virtuálních řezů“ složí trojrozměrnou rekonstrukci. Jednu takovou vidíte zde. Jde o shluk buněk z tkáňové kultury smrku. Modré oblasti jsou nejblíž k pozorovateli, červené nejdál. Foto Kateřina Eliášová.
5377 visits View original image