Browse images: Otevření modernizované šlechtitelské stanice ÚEB

ULO – komora s řízeným složením atmosféry. Zkratka znamená Ultra Low Oxygen. Jablka jsou zde skladována v atmosféře se sníženým obsahem kyslíku a zvýšenou hladinou oxidu uhličitého. Díky tomu se zpomaluje jejich posklizňové dozrávání, takže vydrží krásná a chutná až do jara. Tímto způsobem se dnes skladuje většina jablek, která kupujeme v obchodech.
2733 visits View original image