Browse images: Krása pylových zrn

Pylové zrno jednoděložné rostliny z rodu Eucomis (česky chocholatice). Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu, počítačově obarvený umělými barvami.
2079 visits View original image