Browse images: Setkání nad knihou o profesoru Benešovi

Akci zahájil doktor Martin Vágner, ředitel Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Náš ústav vydání knihy finančně podpořil. Dalšími sponzory byly Česká společnost experimentální biologie rostlin a Teologická fakulta Jihočeské univerzity.
2146 visits View original image