Browse images: Letem rostlinným světem

Povrch pokožkových buněk na pestíku huseníčku rolního. Snímek z rastrovacího elektronového mikroskopu, foto Antónia Bérešová.
5984 visits View original image