FOOD CHEMISTRY

European ferns as rich sources of antioxidants in the human diet

Langhansová L., Pumprová K., Haisel D., Ekrt L., Pavicic A., Zajíčková M., Vaněk T. , Dvořáková M.
FOOD CHEMISTRY 356 : 129637 , 2021
Keywords: Ferns, Monilophytes, Antioxidant capacity, Lutein, Nutrition, Carotenoids, Phenols

Rapid analysis of phenolic acids in beverages by UPLC–MS/MS

Grúz J., Novák O., Strnad M.
FOOD CHEMISTRY 111 : 789–794 , 2008
Keywords: Phenolic acids, Beverages, Wine, Grapefruit juice, Green tea, Ultra performance liquid chromatography (UPLC), Tandem mass spectrometry (MS/MS)

Parallel in vitro and in silico investigations into anti-inflammatory effects of non-prenylated stilbenoids

Leláková V., Smejkal K., Jakubczyk K., Veselý O., Landa P., Václavík J., Bobáľ P., Pížová H., Temml V., Steinacher T., Schuster D., Granica S., Hanáková Z., Hošek J.
FOOD CHEMISTRY 285 : 431–440 , 2019
Keywords: Anti-inflammatory, Cyclooxygenase, Molecular docking simulations, Lipoxygenase, Macrophage,s NF-κB, Stilbenes

Improving crop tolerance to heavy metal stress by polyamine application

Soudek P., Ursu M., Petrová Š., Vaněk T.
FOOD CHEMISTRY 213 : 223-229 , 2016
Keywords: Vegetables; Heavy metal; Accumulation; Polyamine; Daily intake; Biofortification

Characterization of antioxidant compounds in Jaffa sweeties and white grapefruits

Gorinstein, S.; Cvikrová, Milena; Macháčková, Ivana; Haruenkit, R.; Park, Y. S.; Jung, S. T.; Yamamoto, K.; Ayala, A. L. M.; Katrich, E.; Trakhtenberg, S.
FOOD CHEMISTRY 84 [4] : 503-510 , 2004
Keywords: citrus fruits; antioxidant compounds; antioxidative activities

Changes in sugars, organic acids and amino acids in medlar (Mespilus germanica L.) during fruit development and maturation

Glew, R. H.; Ayaz, F. A.; Sanz, C.; VanderJagt, D. J.; Huang, H. S.; Chuang, L. T.; Strnad, Miroslav
FOOD CHEMISTRY 83 [3] : 363-369 , 2003
Keywords: Medlar (Mespilus germanica L.); Sugar; Organic acid