Evoluce diploidně-polyploidního komplexu Chenopodium album agg. Společná anebo paralelní evoluce severoamerických a euroasijských druhů?

Start date: 
01.01.2019
End date: 
31.12.2022
Classification
Grant agency: 
MŠMT
Registration number: 
LTAUSA18
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Helena Štorchová
Internal investigator: 
is coinvestigator only