Evoluce diploidně-polyploidního komplexu Chenopodium album agg. Společná anebo paralelní evoluce severoamerických a euroasijských druhů?

Začátek: 
01.01.2019
Konec: 
31.12.2022
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LTAUSA18
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
spoluřešitel