Odezva transgenních rostlin tabáku se zvýšeným obsahem cytokininů na aplikaci kyseliny abscisové

Haisel, Daniel; Pospíšilová, Jana; Vaňková, Radomíra
In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2007. Praha : VÚRV : 278-382, 2007

Keywords: abscisic acid; carotenoids; chlorophyll; net photosynthetic rate; stomatal conductance; transgenic tobacco; xanthophylls
Abstract: Vliv vodního stresu a exogenní kyseliny abscisové (ABA) na parametry fotosyntézy byl sledován u transgenních rostlin tabáku (ZOG) s vneseným genem pro trans-zeatin O-glukosyltransferázu (ZOG1) pod konstitutivním promotorem 35S a tím zvýšeným obsahem převážně zásobních cytokininů a netransformovaných rostlin (Nicotiana tabacum L. cv. Wisconsin 38; W38). Po aplikaci 100 M ABA u rostlin dostatečně zásobených vodou, průduchy na listech ZOG rostlin se zavíraly stejně jako na listech rostlin W38. Vodivost průduchů, rychlost transpirace a rychlost příjmu CO2 se výrazně snižovaly působením vodního stresu u obou typů rostlin. Obsah chlorofylu a+b (Chl) se během vodního stresu snižoval pouze u W38, celkový obsah karotenoidů se neměnil, zatímco obsah pigmentů xantofylového cyklu a stupeň jejich deepoxidace se zvyšovaly. Předpůsobení ABA zmírňovalo negativní vliv vodního stresu na výše uvedené parametry fotosyntézy u obou typů rostlin. Zvýšený obsah endogenních cytokininů u transgenních rostlin tedy nebyl překážkou jejich reakce na ABA.
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Daniel Haisel, Jana Pospíšilová, Radomíra Vaňková