Radomíra Vanková's picture

RNDr. Radomíra Vanková, CSc.

Email: vankova@ueb.cas.cz
Tel.: +420 225 106 427

Address:
Rozvojová 263, 165 02 Praha 6, Česká republika
Room number: 203

Profile

Radomira Vankova EN

Position: 
senior scientist
Publications: 
Number of publications: 86

2021

2020

2019

2018