Vlhkost vzduchu a regulace rychlosti transpirace

Šrámek F., Pospíšilová J.
BIOLOGICKÉ LISTY 50: 81-97, 1985

Keywords: air humidity, transpiration rate, antitranspiramts, leaf temperature
Abstract:
DOI:
Fulltext:
IEB authors: Jana Pospíšilová