Vlhkost vzduchu a regulace rychlosti transpirace

Šrámek F., Pospíšilová J.
BIOLOGICKÉ LISTY 50: 81-97, 1985

Klíčová slova: air humidity, transpiration rate, antitranspiramts, leaf temperature
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Jana Pospíšilová