Zelení čističi vody

   

Ani moderní čistírny nedokážou zbavit odpadní vodu všech látek, které škodí přírodě nebo lidem. Velkým problémem poslední doby jsou například zbytky léčiv. Pomohou nám rostliny?

   

Laboratoř rostlinných biotechnologií zkoumá, jak by bylo možné využít rostliny k odstraňování nebezpečných látek ze životního prostředí. Záběr týmu je skutečně široký – od radioaktivních prvků přes těžké kovy až po léčiva nebo chemické produkty používané v domácnostech.

Výzkum našich vědců v oblasti odpadních vod i jeho praktické aplikace vám přiblíží reportáž filmařů z Akademie věd ČR. Nahlédněte s nimi do laboratoří a pokusných skleníků a zjistěte, jak vypadá funkční „rostlinná“ čistička na zemědělské farmě.