Jablka našich odrůd se výborně umístila ve velkém odborném hodnocení

   

Odrůdy jabloně vyšlechtěné v našem ústavu skvěle uspěly v degustaci plodů, kterou pořádal Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský. Získaly první a třetí příčku i další dvě umístění v elitní desítce.

   

Součástí Ústavu experimentální botaniky AV ČR je také Stanice šlechtění jabloně na rezistenci k chorobám. Odborníci zde šlechtí odrůdy jabloně odolné vůči některým vážným chorobám – především strupovitosti a padlí jabloňovému.

Tato rezistence je pro pěstitele velice atraktivní. Díky ní lze totiž v sadech výrazně omezit používání pesticidů, nebo dokonce pěstovat odolné odrůdy zcela bez chemického ošetřování v podmínkách ekologického zemědělství.

Pokud se ovšem má nová odrůda prosadit v ostré konkurenci na světovém trhu, musí mít zároveň i další přednosti, jako jsou vynikající chuť a vzhled jablek, jejich dobrá skladovatelnost, vhodné růstové vlastnosti stromů nebo vysoká a vyrovnaná plodnost.

   

Smyslové vlastnosti plodů různých odrůd (konzistence a šťavnatost dužniny, chuť, vzhled a podobně) porovnávají ovocnáři na degustacích neboli organoleptických hodnoceních.

Jedno takové hodnocení jablek pravidelně pořádá Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský (VŠÚO) v Holovousích koncem května, což zhruba odpovídá termínu vyskladnění jablek většiny zimních, dlouze skladovatelných odrůd.

Šlechtitelé z našeho ústavu se jej letos zúčastnili se sedmi odrůdami. Plody pěti z nich dodali ze své šlechtitelské stanice ve Střížovicích u Turnova, jablka odrůd Topaz a Red Topaz poskytl VŠÚO ze svých sadů.

   

V Holovousích se 25. května 2022 sešlo celkem 41 vzorků, které posuzovalo 42 odborných hodnotitelů. Naše odrůdy si vedly výborně. Čtyři se umístily v nejlepší desítce, konkrétně na prvním, třetím, čtvrtém a šestém místě. Zbylé tři pak obsadily 11. až 13. příčku.

„Naše letošní umístění je v podstatě obhájením loňského pořadí a potvrzuje dobré renomé šlechtitelského programu v Ústavu experimentální botaniky. Úspěch umocňují skvělá hodnocení v klíčových vlastnostech, zejména chuti a konzistenci dužniny.“

„Výsledek přijímáme s respektem a nijak ho nepřeceňujeme, předpokládáme však, že výsledek spotřebitelské preference využijeme při podpoře předmětných odrůd ve vztahu k potenciálním obchodním partnerům. Větší část odrůd, s nimiž jsme letos soutěžili, je totiž nyní ve fázi získávání ochranných práv v ČR a EU, která předchází jejich komercializaci,“ říká vedoucí naší šlechtitelské stanice doktor Radek Černý.

   

   

Snímky z květnové degustace v Holovousích

   

Vynikající umístění v degustacích svědčí hlavně o vysokých odborných kvalitách, pracovitosti a vytrvalosti našich šlechtitelů. Pomáhají ale i nové technologie zaváděné na stanici ve Střížovicích.

Stanice prošla v roce 2017 rozsáhlou modernizací, jejíž součástí bylo také vybudování chladících boxů s technologií ULO (Ultra Low Oxygen). Jablka se v nich skladují nejen při nízké teplotě, nýbrž i v řízené atmosféře se sníženým obsahem kyslíku a zvýšenou koncentrací oxidu uhličitého, aby se zpomalilo posklizňové zrání plodů.

ULO je dnes standardem ve skladování jablek a umožňuje uchovat plody ve výborné kvalitě až do pozdního jara či začátku léta. To je zvlášť důležité nejen pro úspěch v degustacích pořádaných v  pozdních termínech skladování, ale především pro celoroční zásobování trhu jablky ve stadiu optimální konzumní zralosti.

   

Českým ovocnářům způsobuje v posledních letech velké problémy sucho. Standardní zavlažování je přitom velmi náročné na spotřebu vody. Roku 2021 proto naši šlechtitelé instalovali ve Střížovicích systém kapkové závlahy.

Ta v případě vláhového deficitu úsporně a efektivně distribuuje v řadách stromků tolik potřebnou vodu, kterou je navíc možno doplnit o výživu na míru aktuálním potřebám stromků dle předchozích výsledků rozboru listů či půdy.

„Neporučíme větru, dešti, jak se v minulých dobách nadřazeně usilovalo. Zato však díky novým technologiím dokážeme se stromky sofistikovaným způsobem ‚komunikovat‘ a vytvořit jim téměř optimální podmínky k růstu a tvorbě plodů. Ve fázi selekce cíleně simulujeme podmínky moderních jabloňových výsadeb, aby nám potenciální nové odrůdy v plné míře ukázaly svou případnou perspektivu uplatnění v pěstitelské praxi,“ doplňuje doktor Černý.

   

   

Sad šlechtitelské stanice ve Střížovicích s instalovanou kapkovou závlahou

   

* * *

   

Text Jan Kolář a Radek Černý, foto Radek Černý