Browse images: Výstava Rostlina s příběhem: šest fotografií z našich laboratoří

Molekulární manévry. Dělení buňky je komplikovaný proces, kterého se účastní mnoho různých molekul. Na fotografii je buňka z kořene bobu v první fázi dělení. V jádře začínají být viditelné chromozómy (barveny modře). Pomocí protilátek byly označeny dva typy bílkoviny tubulinu. Alfa tubulin (zeleně) je součástí mikrotubulů, vláken nezbytných mimo jiné pro rozchod chromozómů do dvou dceřiných jader. Gama tubulin (červeně) je důležitý pro správné uspořádání sítě mikrotubulů. Foto Věra Cenklová.
5607 visits View original image