Browse images: Výstava Rostlina s příběhem: šest fotografií z našich laboratoří

Bílkovinám na stopě. Jak stopujeme bílkovinu? K jejím molekulám připojíme zeleně světélkující protein. S pomocí takzvaného konfokálního mikroskopu pak pozorujeme světélkování přímo v živých buňkách. Zde jsme „obarvili“ jednu z bílkovin přenášejících klíčový rostlinný hormon auxin. Červeným barvivem jsme navíc zviditelnili váčky putující dovnitř buňky z membrány na jejím povrchu. Červený a zelený signál se překrývají jen málo. Většina váčků tedy přepravuje jiný náklad než naši bílkovinu. Foto Kateřina Malínská.
5149 visits View original image