Browse images: Nová expozice v Pevnosti poznání

Jakub Ráliš z olomoucké Pevnosti poznání (vlevo) a profesor Jaroslav Doležel, vedoucí našeho Centra strukturní a funkční genomiky rostlin.
1572 visits View original image