Browse images: Nová expozice v Pevnosti poznání

Profesor Doležel je nejen výborným vědcem, ale také aktivním popularizátorem vědeckých poznatků.
2037 visits View original image