Browse images: Letem rostlinným světem

Dělící se buňka tabáku. Červeně jsou obarveny membránové váčky, které se shlukují hlavně v místě budoucí stěny mezi dceřinými buňkami. Modré skvrnky jsou mitochondrie - útvary, v nichž buňka získává odbouráváním organických látek energii potřebnou pro své životní pochody. Zeleně je označena bílkovina přenášející rostlinný hormon auxin do buňky. Foto Kateřina Malínská a Martin Kubeš.
5682 visits View original image