Browse images: Letem rostlinným světem

Jeden vzorek prozkoumaný třemi metodami. Vlevo je v řetízku buněk tabáku označena bílkovina přenášející hormon auxin. Zviditelnili jsme ji připojením zeleně světélkující bílkoviny. Na druhém snímku jsme červeně světélkující látkou obarvili membrány na povrchu vakuol. Třetí snímek vznikl použitím tzv. Nomarského kontrastu, který zvýrazní vnitřní strukturu buněk i bez barvení. Vpravo je počítačem složená kombinace všech tří obrázků. Foto Kateřina Malínská a Jan Petrášek.
4955 visits View original image