Charakterizace kompatibility vztahů mezi původci fomového černání stonku a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR

Start date: 
01.02.2017
End date: 
31.12.2021
Classification
Grant agency: 
MZE NAZV
Registration number: 
QK1710397
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Lenka Burketová
Internal investigator: 
is coinvestigator only