Charakterizace kompatibility vztahů mezi původci fomového černání stonku a odrůdami ozimé řepky jako základ pro zvýšení rentability pěstování této plodiny v ČR

Začátek: 
01.02.2017
Konec: 
31.12.2021
Kategorizace
Grantová agentura: 
MZE NAZV
Registrační číslo: 
QK1710397
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lenka Burketová
Interní řešitel: 
spoluřešitel