The structure of cortical cytoplasm in cold-treated tobacco cells. The role of the cytoskeleton and the endomembrane system

Schwarzerová K., Pokorná J., Petrášek J., Zelenková S., Čapková V., Janotová I., Opatrný Z.
CELL BIOLOGY INTERNATIONAL 27: 263-265, 2003

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Autoři z ÚEB: Jan Petrášek