In Book of Abstracts - Methods in Plant Sciences III.

Použití SMART technologie přípravy cDNA při práci s rostlinným materiálem

Štorchová, Helena
In Book of Abstracts - Methods in Plant Sciences III. : 28 , 2003
Klíčová slova: preparation; cDNA; plant

Analysis of plant genomes using flow cytometry

Bartoš, Jan; Doleželová, Marie; Šafář, Jan; Janda, Jaroslav; Kovářová, Pavlína; Číhalíková, Jarmila; Valárik, Miroslav; Šimková, Hana; Doležel, Jaroslav
In Book of Abstracts - Methods in Plant Sciences III. : 41 , 2003
Klíčová slova: flow cytometry; flow sorted chromosomes; FISH

Construction of chromosome-specific BAC libraries in plants

Janda, Jaroslav; Šafář, Jan; Bartoš, Jan; Doleželová, Marie; Kovářová, Pavlína; Valárik, Miroslav; Číhalíková, Jarmila; Šimková, Hana; Doležel, Jaroslav
In Book of Abstracts - Methods in Plant Sciences III. : 32 , 2003
Klíčová slova: flow sorted chromosomes; BAC librares; wheat