Analýza genů, které určují cytoplazmatickou pylovou sterilitu u silenky obecné

Začátek: 
01.01.2009
Konec: 
31.12.2011
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
ME09035
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Helena Štorchová
Interní řešitel: 
řešitel