Arabidopsis RAB geranylgeranyl transferase beta-subunit mutant is constitutively photomorphogenic, and has shoot growth and gravitropic defects.

Hála M., Soukupová H., Synek L., Žárský V.
PLANT JOURNAL 62(4): 615-27, 2010

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI:
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Michal Hála, Hana Soukupová, Lukáš Synek, Viktor Žárský