Biochemické a morfologické parametry rozhodující o kryotoleranci embryogenních kultur jehličnanů

Začátek: 
01.01.2007
Konec: 
31.12.2010
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
OC 158 (COST 871)
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Vágner
Interní řešitel: 
řešitel