Biotechnologická produkce a vyhodnocení biologické aktivity Vaccinium bracteatum

Začátek: 
04.01.2008
Konec: 
31.12.2012
Kategorizace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
ME08070
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Vaněk
Interní řešitel: 
řešitel