Cadmium toxicity induced contrasting patterns of concentrations of free sarcosine, specific amino acids and selected microelements in two Noccaea species.

Zemanová V., Pavlík M., Pavlíková D.
PLOS ONE 12: , 2017

Klíčová slova:
Abstrakt:
DOI: 10.1371/journal.pone.0177963
Fulltext:
Autoři z ÚEB: Milan Pavlík, Veronika Zemanová